Đất nước đã hòa bình trở lại 46 năm nhưng trong sâu thẳm mỗi người con đất Việt không thể nào quên sự hy sinh anh dũng của những lớp cha anh đi trước để bảo vệ từng tấc đất giành ...